Beweging

Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van uw werknemers. Werknemers die voldoende intensief bewegen verzuimen minder. Iedere volwassene zou tenminste 5 dagen per week minstens 30 minuten matig intensief moet bewegen, zoals een stevige wandeling. Als werkgever kunt u er dus van uitgaan dat veel medewerkers onvoldoende bewegen. Voor u valt er winst te behalen door deze werknemers te stimuleren die 30 minuten per dag beweging wèl te gaan halen. Dat kan natuurlijk door het sporten en bewegen buiten werktijd te stimuleren. Maar ook binnen uw bedrijf zijn er tal van mogelijkheden om meer te bewegen. Als werkgever kunt u die mogelijkheden benutten!

Dat voldoende bewegen heel goed is voor de gezondheid is inmiddels breed bekend. Maar ook vanuit het bedrijfsperspectief is stimuleren van bewegen van werknemers heel aantrekkelijk. Wellicht is het zelfs het goedkoopste middel dat u kunt inzetten om een aantal heel relevante doelen te halen:

  • daling ziekteverzuim
  • minder werknemers met overgewicht
  • minder (uitval door) rugklachten, RSI en psychische klachten
  • meer ontspannen en minder gestresst personeel
  • meer gemotiveerd personeel
  • gezonder, fitter, productiever personeel
  • minder verloop, grotere binding van uw werknemers
  • positief imago van uw bedrijf, grotere aantrekkings
  • kracht van uw bedrijf voor nieuw personeel (goede secundaire arbeidsvoorwaarden)

Wij kunnen een analyse doen van de huidige situatie in uw bedrijf en suggesties doen om tot een beter resultaat te komen.