• No stress, be happy !!

    Wellbeing 4 business

    No stress, be happy !!

    Wellbeing 4 business

Kosten - baten

Een relevante parameter voor wellbeing binnen een bedrijf is het verzuim. In Belgie is het ziekteverzuim de voorbije tien jaar met 34 % gestegen (onderzoek Securex in 2019). Het totale verzuimpercentage in België is 6 - 7 %. Een belangrijk en groeiend deel hiervan heeft als oorzaak psychische klachten. Een onderzoek van HR-softwarebedrijf Kronos bij 120 bedrijven in Europa, bracht aan het licht dat ziekteverzuim goed is voor 2.6 % van de totale loonkosten en ongeplande afwezigheden kunnen leiden tot een productiviteitsverlies van 30 %.

Alleen al voor de kosten die ziekteverzuim met zich mee brengt, zou je moeten investeren in welzijnsbeleid. Iedere euro die in gezondheidsbevordering voor de werknemers wordt geïnvesteerd, doet de kosten van zekteverzuim zakken met 2.5 tot 6 euro, afhankelijk van het soort werk en bedrijf. Met een geïntegreerd proactief gezondheidsbeleid zou volgens prof. Elke Van Hoof (VUB) elke euro die je investeert makkelijk 20 euro opleveren.

Deze investeringen zijn bovendien niet enkel noodzakelijk in grotere bedrijven, maar evenzeer in KMO's. Wanneer in een KMO iemand langdurig uit valt wordt de druk op de rest van de collega's merkelijk groter. Een vervanger zoeken is duur en meestal niet efficient.

Een afwezige medewerker kost een bedrijf al snel 200 a 400 euro per dag, gemiddeld rekent men op 250 euro. Denk aan de kost van gewaarborgd loon, vervangingskosten, productiviteitsverlies, zaken die blijven doorlopen (bedrijfswagen, groepsverzekering...).

Afhankelijk van de huidige situatie in uw bedrijf kan er al vlug een schatting gemaakt worden van de vermindering van de kosten door absenteïsme wanneer er geïnvestreed wordt in een degelijk en blijvend welzijnsbeleid.

Een heel eenvodig rekenvoorbeeld voor de kost ziekteverzuim op een jaar voor een bedrijf met 50 personeelsleden, gemiddeld ziekteverzuim van 6 %.

  • 50 p * 6 % = gemiddeld 3 personen afwezig per dag
  • 3 personen aan gemiddeld 250 euro/dag/p = 750 euro/dag
  • 245 beschikbare werkdagen per jaar * 750 euro/dag = 183 750 euro.

We kunnen er even voorzichtigheidshalve van uit gaan dat het ziekteverzuim slechts 1/3 verminderd door de invoering van een welzijnsbeleid: nl. tot 122 500 euro wordt gereduceerd, dus een "winst" van 61 250 euro.

De productiviteitswinst die kan oplopen tot 30 % als een werknemer gezonder is, beter opgeleid, zich goed voelt enz. , verwaarlozen we maar even...

Een gemakkelijk te introduceren wellbeingelement is bvb. stoelmassage (als onderdeel van een groter pakket). We berekenen de kost voor een wekelijkse massage per persoon van 20 minuten.

  • 20 eur/persoon/week * 50 personen *  45 beschikbare werkweken = 4500 euro.

De stoelmassages zou dus minder dan 8 % uit maken van de verwachte daling van de kost van het ziekteverzuim. Van een goede "return on investment" gesproken. Dus nog heel wat mogelijkheden voor maatregelen op gebied van voeding, beweging, ergonomie en andere facetten van het preventief gezondheidsbeleid. 

We kunnen uit deze eenvoudige berekening alvast de conclusie trekken dat er steeds marge is voor het investeren in een welzijnsbeleid.