Mentale werkomgeving

Onder "mentale werkomgeving" verstaan wij de niet-fysische omgeving waarin de werknemer dient te presteren. Dit is dus een zeer ruim domein en kan je onderverdelen in verschillende parameter. Wij sommen er enkele op (zeker niet limitatief)...

 

Bedrijfscultuur

Een mogelijke definitie: ‘De wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen.’

Dit komt tot uiting in architectuur, logo’s, indeling van de werkruimte, dresscode, de aanwezige technologie, ...
Ook komt dit tot uiting in de mission statement. Het mission statement stipuleert de doelstellingen van het bedrijf, waar het op lange termijn naartoe moet en wie zijn klanten zijn. Meestal staan ook de waarden, zoals zorg voor het milieu en klantgerichtheid, opgesomd in dit document.


Belangrijke parameters zijn bvb.

  • machtsafstand: de graad van ongelijkheid onder mensen die door een cultuur als normaal wordt beschouwd;
  • individualisme: de mate waarin mensen voelen dat zij verondersteld worden om te zorgen voor, of zelf te worden verzorgd door, hun families of organisaties waartoe zij behoren (inclusief kerk en werk);
  • masculinity: de mate waarin een cultuur bevorderlijk is voor overheersing, assertiviteit en het verwerven van dingen (als tegengestelde van mensen, gevoelens en kwaliteit van leven);
  • Uncertaincy Avoidance Index, vermijden van onzekerheid: de graad waarin een cultuur gestructureerd over ongestructureerde situaties verkiest;
  • Long Term Orientation, waarden die zijn georiënteerd naar de toekomst, zoals sparen en persistentie (als tegengestelde van verleden en heden, eerbied voor traditie en het vervullen van sociale verplichtingen).

Beloningsbeleid

Een goed beloningsbeleid heeft veel voordelen. Het bepalen van een sterk beloningsbeleid is echter lastig. Je wilt niet te zuinig zijn; dat werkt averechts voor de motivatie en tevredenheid. Maar je wilt ook niet te gretig belonen.
 

Werkrelaties

Goede werkrelaties maken het leven op de werkvloer prettiger en het werk gemakkelijker. Tegenwoordig zijn er nog maar heel weinig functies waarbij je volledig onafhankelijk van anderen werkt. De onderlinge interactie en samenwerking worden steeds belangrijker. Niet alleen zorgen positieve en goede werkrelaties voor een gevoel van vertrouwen en betrokkenheid in het team, de teamresultaten zullen beter zijn en de teamleden ervaren meer werkplezier.

Opleidingsmogelijkheden 

Tijd maken voor opleiding is investeren in de toekomst van mensen, in de toekomst van het bedrijf. Via opleiding worden competenties verder ontwikkeld, verbreed en verdiept. Het brengt ook nieuwe vaardigheden bij die nodig zijn in een veranderende economie zoals digitale skills. De productiviteit neemt toe en dit komt uiteraard de bedrijfs- of organisatieresultaten ten goede. Opleiding is ook in het belang van de werknemer zelf. Hij/zij bouwt aan de eigen loopbaan, zal minder snel uitkijken naar ander werk of denken het werk te verliezen en staat sterker op de arbeidsmarkt. Ondernemers die investeren in hun eigen opleiding zijn succesvoller in hun ondernemerschap.

Wij kunnen een analyse doen van de huidige situatie in uw bedrijf en suggesties doen om tot een beter resultaat te komen. Belangrijk is te noteren dat in dit domein de medewerking van het management onmisbaar is.