• No stress, be happy !!

    Wellbeing 4 business

    No stress, be happy !!

    Wellbeing 4 business

Visie

Personeel is op heden voor een firma nog belangrijker dan machines en uitrusting. Personeel kan immers moeilijker gevonden of vervangen worden. Economisch gezien is het dus een "schaars middel".

Bovendien is het "schaarse middel" zeer duur wanneer het "uit valt". Om dus te vermijden dat personeel voor korte of langere termijn afwezig is of de firma verlaat, dienen de  nodige maatregelen genomen te worden om er voor te zorgen dat de werknemer "zich goed voelt" binnen zijn werkgebied. "Het zich goed voelen" op het werk ("wellbeing") zorgt er bovendien voor dat de werknemer optimaal presteert, zich goed voelt in zijn vel.

Wanneer de werkgever aandacht heeft voor het welzijn van de werknemer in al zijn facetten (een preventief gezondheidsbeleid bvb.), dan levert dit een positief imago op en zal de zaak makkelijker arbeidskrachten kunnen aantrekken.

"Wellbeing" of "welzijn" kan als volgt gedefinieerd worden: "Wellbeing can be understood as how people feel and how they function, both on a personal and a social level, and how they evaluate their lives as a whole.” 

In de praktijk wordt het welzijn tewerkstelligd door verschillende elementen zoals bvb. gezondheid, omgeving, werkdruk, opleiding, sociale omgeving, werkrelaties, hiërarchische structuur, communicatiemethodes, hygienische omstandigheden, voeding enz. . Een diverse mix dus. Maatregelen om het welzijn te verhogen is voor de directie soms moeilijk te nemen, men ziet door de bomen het bos niet meer. Er is geen visie, geen uitgewerkt plan door het gebrek aan deskundig advies.

Yuna Wellness 4 Business wil op een eenvoudige en duidelijke manier tegemoet komen aan dit probleem, willen we een eerste aanspreekpunt zijn.  De voorgestelde maatregelen proberen wij - met onze bedrijfsachtergrond - zo kostenefficient mogelijk te houden. Soms zijn een paar eenvoudige ingrepen reeds voldoende om het welzijn heel wat te verhogen. Maar er kan ook voor geopteerd worden om een maximale investering te doen. Dan zullen de welzijnsmaatregelen heel breed bekeken worden en zal het advies divers zijn.