Voedingsadvies

De voordelen van gezond eten zijn nog onvoldoende doorgedrongen in de bedrijfswereld. Meer voedingsinformatie en -sensibilisatie, ook op het werk, is nodig.
Minder ziekte, minder afwezigheden, een betere productiviteit en sfeer, meer appreciatie voor het werk van de werknemers en het zich daardoor goed voelen, zijn belangrijke voordelen die mede door een gezond voedingsbeleid op het werk kunnen worden bevorderd. Dergelijke voordelen zijn niet altijd direct zichtbaar maar kunnen op lange termijn ook belangrijke economische voordelen opleveren middels minimale inspanningen.

Elk bedrijf, klein of groot, met of zonder keuken of kantine, kan een aangepast en haalbaar voedingsbeleid opzetten en hiermee voordeel doen. 

Wij kunnen een analyse doen van de "eetgewoonten" binnen Uw zaak en samen met U bespreken wat er kan verbeterd worden.